[Wikipedia-SQ] UNESCO Challenge

(postim nga lista e Wikimedia SQ)
Sfida UNESCO është një konkurs/garë publike për shkrimin e artikujve rreth vendeve të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s që zhvillohet nga 18 prill deri më 18 maj 2017. Qëllimi i këtij edicioni të parë është të krijohen artikuj dhe shtohen fotografi për të përmirësuar mbulimin në Wikipedia të vendeve në sa më shumë gjuhë që është e mundur, e veçanërisht për ato vende që janë në rrezik.
Për më shumë: https://meta.wikimedia.org/wiki/UNESCO_Challenge/sq


R.S

1 Like