Wikipedia Open Day nr. 1

Përshëndetje,

në kuadër të rritjes së përfshirjes së anëtarëve në nënprojekte të Wikimedia sot (e martë) në 18.00 të presim në hackespace për Wikipedia Open Day ku do prezantohen mundësitë e përfshirjes në komunitet. Ky aktivitet është ideal për ata që nuk kanë eksperiencë të mëparshme me Wikipedia ose nëprojekte si Wikimedia Commons, Metawiki etj.

Aktiviteti në Wiki: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Wikipedia_SQ_-_Open_Day
FB event: https://www.facebook.com/events/507566306301652/

Shihemi në hackerspace.


R.S

1 Like

Faleminderit pjesëmarrësve gjatë aktivitetit dje. Për ata që nuk ishin prezentë këtu është një raport i shkurtër: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Wikipedia_SQ_-_Open_Day
@Desarashimi1 dhe të tjerët nga grupi ju lutem shtoni këtu links nga artikujt që krijuat/edituat dje.

Ramë dakort gjithashtu që të bëjmë një takim të dytë të martën e ardhshme 11.07.2017 @ 18.00 ku do jetë njv mundësi e mirë që të na bashkohen dhe persona që nuk arritën dot të jenë prezent në këtë takim dhe që janë tv interesuar që ti bashkohen grupit të punës rreth Wikipedia.
Faleminderit,


R.S