Webinar: Getting started with Ansible

Nëse jeni i ri në të gjithë skenën e administratës Linux, këto webinars do t’ju mësojnë përmes disa sesioneve të lehta, duke filluar me bazat e administrimit të një serveri të vetëm, për të menaxhuar një flotë të tërë.

Ansible është një mjet open source per manaxhimin dhe konfigurimin sistemesh. Ai funksionon ne sisteme të bazuara në Unix dhe mund të konfigurojë sisteme të bazuara në Unix si dhe Microsoft Windows. Ansible ka gjuhën e vetë deklarative për të përshkruar konfigurimin e sistemit.

Gjithashtu, do të shohim edhe disa kostumizime të terminalit.

Kur: e martë 19 maj / 18:00
Ku: m.flossk.org/webinar

Kush: Boris Budini

I ftuar në këtë webinar do të jetë Boris, administrator sistemesh.

1 Like

Prezantimi ishte fantastik dhe më pëlqeu shumë. Megjithatë duhet të them që unë prapë nuk e kuptoj vlerën e përdorimit të Ansibel. Ndoshta ngaqë nuk më është dashur ndonjëherë të manaxhoj 1700 instalime NextCloud. Për mua një script bash është gjithmonë më i mirë. Dhe jam gati të luftoj për këtë.