Vendosja e nje CryptoMineri ne faqen e Open Labs


(Irdi Merzheku) #1

Përshendetje,

Po lexoja nje artikull rreth browser mining, dhe me erdhi dicka interesante ne mendje qe mund te hyj ne pune si nje form tjeter “donacioni”.Ne kemi disa forma donacioni qe jane:
1.Ndermjet Patreon
2.Donacionit ne Hackerspace.

Mendoj qe mund te na bente shume pune vendosja e nje cryptomineri ne faqjen e Open Labs. Duke vendosur mundesine per te bere mining me dijenin e vizituesve dhe me mundesin per ta bere disable ne mund te shtonim disa donacione te cilat mund te hynin shume ne pune.

Cryptomineri mund te ndryshohet dhe ti lejoj vizituesit qe te vendosin se sa force kompjuterike ti lejoj qe te perdori.

Besoj si projekt eshte teper i realizueshem dhe ndoshta mund te behet realitet.

Ju lutem dikush qe ka njohuri me te zgjeruara nga kjo teme te komentoj dhe te shprehi mendimin e tij se cfare mund te shtohet…

Si mendoni? A mund te jete nje projekt i realizueshem? Shprehni mendimin tuaj!

I.M


(James Michael Du Pont) #2

Përshëndetje, më falni duke përdorur përkthimin google. E di që duhet të jem në gjendje të shkruaj shqip më të mirë pasi kam provuar ta mësoj atë për 10 vjet. Kështu që unë jam duke mësuar rreth kriptos së fundmi.
Dua të gjej njerëz që janë të gatshëm të fitojnë cryptos përkthimin e softuerit me kod të hapur në shqip. Gjithashtu duhet të krijojmë një llogari për hapje për shembull për të pranuar donacione. Unë mendoj se laboratorët e hapur mund të mentorojnë dhe shqyrtojnë anëtarët e rinj dhe gjithashtu të fitojnë monedhë.

Kam postuar në listën e postimeve të flossk për këtë këtu. https://lists.flossk.org/pipermail/general/2018-January/000763.html Më lejoni të përmbledh dhe përkthyer.

Gëzuar vitin e ri. Doja të ndaja me ju djema, unë kam bërë gjatë
$ 2000 në crypto për të bërë raportimin e gabimeve dhe sugjerimet e funksioneve të hapura
software burim duke përdorur utopian.io dhe tregtare deri mbi dogecoin të eter
në cardano. Cardano është një sistem interesant për të cilin po mësoj
kod për tani.

Ju regjistroheni së pari në steemit.com i cili është një monedhë virtuale që është
që përdoren për të financuar faqen e internetit, në thelb njerëzit fitojnë fitim duke marrë
vota. Ekziston një llogari në steem të drejtuar nga utopik
https://steemit.com/@utopian-io/transfers ata kanë $ 250k për të shpenzuar
tani dhe mund të ketë më shumë. Kjo llogari shpenzon para përmes një bot
postimet e steem nëpërmjet internetit të utopian.io.

Pra, në thelb ju regjistroheni në steemit.com dhe pastaj në utopian.io, atëherë ju
zgjidhni një projekt me burim të hapur dhe bëni raportime të gabimeve, kodin kryen ose
sugjerime ose mësime, madje edhe përkthime.
Ata duhet të jenë më të gjata dhe të kenë fotografi, shumë gjëra janë fillestare
niveli dhe shumica e fondeve është financimi i projekteve utopike dhe të vjedhura
vetë që janë burim të hapur kështu që ju mund të dëshironi të kontrolloni ato jashtë
parë.
Një sugjerim do të ishte për të përkthyer steem dhe utopian në shqip,
Shoh shumë para duke shkuar në një përkthim turk.

Unë shpresoj se kjo shpjegon gjërat më mirë,

ENGLISH

Hello, please excuse me using google translate. I know I should be able to write better Albanian after trying to learn it for 10 years. So I am learning about cryptos recently.
I would like to find people who are willing to earn cryptos translating open source software to albanian. Also we should setup an account for openlabs for example to accept donations. I think that open labs can also mentor and review new members and also earn coin.

I posted on the flossk mailing list about this here. https://lists.flossk.org/pipermail/general/2018-January/000763.html let me summarize and translate.

Happy new year. Just wanted to share with you guys, I have made over
$2000 in crypto on doing bug reporting and feature suggestions on open
source software using utopian.io and trading up over dogecoin to ether
to cardano. Cardano is an interesting system that I am learning to
code for now.

You sign up first on steemit.com which is a virtual currency that is
used to fund the website, basically people earn steem by getting
votes. There is an account in steem run by utopian
https://steemit.com/@utopian-io/transfers they have $250k to spend
right now and might have more. That account spends money via a bot on
steem posts via the utopian.io website.

So basically you signup on steemit.com and then utopian.io, then you
pick an open source project and do bug reporting, code commits or
suggestions or tutorials, and even translations.
They should be longer ones and have pictures, many things are beginner
level and most money is funding the utopian-io and steem projects
themselves which are open source so you might want to check those out
first.
One suggestion would be to translate steem and utopian into albanian,
I see a lot of money going into a turkish translation.

I hope this explains things better,


Starting the utopian.io translation into Albanian
(Alban Xhaferllari) #3

Pershendetje

Un kam bere disa eksperimente, fitimet jane shume te vogla, duhet qe website te kete shume vizita, le te themi mbi 5 mije ne dite.
Ketu ke nje shembull https://medium.com/@MaxenceCornet/coinhive-review-embeddable-javascript-crypto-miner-806f7024cde8

Un do te sugjeroja te behej ndonje investim apo blerje sado e vogel ne disa monedha alternative, si investim qe nje dite te rriten ne vlere dhe te perdoren per mbatjen e Hackerspacit.


(Redon Skikuli) #4

Shok, unë mendoj që do ishte fantastike në qoftë se kemi një miner - ndoshta me Raspberry Pi? - në OL jo për të përfituar financiarish, pasi me dijet e pakta qe kam kuptoj që është e vështirë tashmë të ketë fitime dikush, por për të mësuar bashkarisht se si funksionon procesi. Me sa di kemi Raspberry pi dhe kompjuter që mund të përdoren për këtë.
Si mendon? Nqs je dakort merre përsipër dhe kërko ndihmë gjatë procesit :slight_smile:

R.S


(Elio Qoshi) #6

Kujt po i drejtoheshe? Se po flisje ne numrin njejes.
Postimi po fliste per website te Open Labs, nderkohe ti po flisje per hackerspace ne vetvete, apo jo? Se nuk ishte shume e qarte.


(Redon Skikuli) #7

Flas për mining me hardware. Po i drejtohesha Irdit.

R.S


(Elton Ngjela) #8

Browser mining per mendimin tim eshte nje nga menyrat me te piseta pasi edhe me konsensus te vizitorit burimet operacionale te njesise se tij do limitohen ndjeshem dhe si rrjedhoje eksperienca e perdorimit do degradoje. Individi do arrij natyrshem ne piken qe do e mohoje si sherbim (kush eshte ai qe deshiron nje njesi te ngadalte). Kjo nuk eshte menyre e mire edhe sikur dikush ta pranoje. Me kollaj eshte qe te jape donacion x shume sesa ti marrim CPU brusts. Lidhur me Raspberry Pi gjithashtu ne rast se perdoret vete Raspberry Pi performanca eshte negative pasi nuk ka vlen bara/qeraja lidhur me kostot operacionale, si ilustrim pastaj eshte tjeter gje, eshte tejet elegante. Ne rast se do konsiderohet mining per qellimi fitimi duhet te mendohet vetem ne nivel kartash grafike dhe grupimet e tyre (rigs).