SysAdm - trajnohu për tu bërë një Administrues Sistemesh!

Originally published at: https://openlabs.cc/sysadm-trajnohu-per-tu-bere-nje-administrues-sistemesh/

SysAdm është një seri workshopesh gjatë të cilave do të marrim së bashku njohuritë bazë për tu bërë një Administrues Sistemesh. Nuk ka nevojë që të keni njohuri paraprake për tu bërë pjesë e kësaj serie eventesh, gjithsesi, do ju duhet të dinli pak nga zona e konfortit dhe të fitoni disa aftësi të reja.…

5 Likes