Strategjia e Levizjes Wikimedia 2017

Pershendetje,

Wikimedia eshte duke bere Strategjine e Levizjes 2017-2030 dhe ka nevoje per te gjithe komuntetet qe te perfshihen ne vendimarrje duke dhene sugjerime, se cfare duhet te arrije kjo levizje deri ne vitin 2030.

Kam perkthyer materialin ketu: https://sq.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strategjia_e_Wikimedias_2017, dhe tek faqja e diskutimit mund te shtoni mendimet/sugjerimet tuaja.
Gjithashtu mund te lexoni se cfare kane shkruar te tjeret ketu: https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Topics,

Secili komunitet po mbledh sugjerimet ne gjuhen vet. Me pas nje permbledhje do dergohet ne mailing listen e Wikimedia-L.
Eshte shume e rendesishme gjithe perfshirja sidomos e komuniteteve te vogla si ne qe te jene pjese e levizjes se madhe.

Nese keni pyetje shkruani ketu ose tek faqja ne Wiki qe ti delegoj tek koordinatoret e procesit,

Faleminderit,
Greta