Punëtori me DigitalOcean

Diving deep into DigitalOcean

Bashkohuni me ne këtë të shtunë të eksplorojmë DigitalOcean, një ofrues i infrastrukturës cloud, i cili u ofron zhvilluesve, startup-eve dhe SMB-ve platforma të infrastrukturës cloud si shërbim. Megjithëse fillimi dhe vendosja e aplikacionit tuaj mund të jetë “e frikshme”, DigitalOcean ofron mjete për ta bërë jetën tuaj më të lehtë, të cilat ne do t’i shqyrtojmë më në detaje.

07.05.2022 :clock7: 11:30

1 Like