Prezantohet portali gjeografik i Tiranës me të dhëna të hapura

Publikimi fillestar: https://openlabs.cc/anoncohet-gjeoportali-me-te-dhena-te-hapura-ne-shqiperi/

Bashkia e Tiranës, bashkia më e madhe në Shqipëri, ka dhuruar të dhëna gjeografike për OpenStreetMap duke përdorur licensë të hapur. Pas disa komunikimeve me kontribues lokalë dhe ndërkombëtarë të komunitetit OpenStreetMap dhe duke u bazuar në memorandumin e bashkëpunimit i cili u firmos në 2017 midis Bashkisë së Tiranës dhe Open Labs Albania, të dhënat e dhuruara filluan të hidhen gradualisht në OpenstreetMap duke përdorur gjeoportalin geoportal.openlabs.cc. Të dhënat e disponueshme përfshijnë ndërtesa, lartësitë e ndërtesave, rrugët dhe emrat e tyre dhe do të ndihmojnë komunitetin lokal OSM të kontribuojë akoma më shumë në platformën OpenStreetMap.

Rreth OpenStreetMap
OSM është një projekt bashkëpunues virtual për të krijuar hartën e lirë dhe të editueshme të botës. Krijimi dhe rritja e OSM-së është motivuar nga kufizimet në përdorimin ose disponueshmëria e informacionit të hartës në shumë pjesë të botës, dhe shpikjes së pajisjeve të lira portabël të nagivimit satelitor. OSM konsiderohet një shembull i spikatur i informacionit gjeografik vullnetar dhe publikon të gjitha të dhënat e tij në një licencë me kod të hapur.

Teknologjia e përdorur
Gjatë muajve të fundit anëtarë të komunitetit Open Labs kanë rishikuar me kujdes të dhënat e dhuruara dhe ka filluar të shtojë informacionin në OSM duke përdorur gjeoportalin, një vegël e zhvilluar nga Jonathan Beliën (@jbelien), anëtar bordi i OSM Belgium dhe anëtar aktiv i Open Labs hackerspace. Gjeoportali u zhvillua duke përdorur software me kod-burim të hapur si MapServer dhe Apache. Aktualisht geoportal.openlabs.cc siguron një shërbim WMS dhe një shërbim TMS që mundëson shfaqjen e rrugëve dhe ndërtesave me të dhëna nga Bashkia e Tiranës. Këto shërbime mund të përdoren në iD Editor ose JOSM. Vlen për tu theksuar dhe kontributi i Besfort Gurit (@besiguri), haktivist dhe anëtar i FLOSSK Kosova, i cili me dijet e tij ndihmoi në procesin e donacionit të të dhënave nga Bashkia e Tiranës.

Joni Baboçi, Drejtor i Përgjithshëm i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, theksoi se “Puna e bërë nga Bashkia si pjesë e hulumtimit, analizës dhe mbledhjes se të dhënave për Planin e ri të Përgjithshëm TR030 janë asete të rëndësishme publike. Është e arsyeshme që ato të shpërndahen në OpenStreetMap apo çdo entitet tjetër me burim të hapur me qëllim që këto të dhëna – puna për mbledhjen e të cilave është paguar nga qytetarët dhe taksapaguesit – ti shërbejnë sa në mirë qytetarëve në çdo formë apo metodë që ata e shohin të arsyeshme. Vlerësojmë bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të komunitetit Open Labs për t’a bërë këtë ide realitet”, shtoi ai.

Ky ishte një hap i madh përpara pasi të dhënat gjeografike po përdoren në shumë shërbime në ditët e sotme. Që nga startup-et e deri në jetën e përditshme, të dhënat gjeografike cilësore e bëjnë qytetet si Tirana më të aksesueshme dhe më të lehtë për t’u eksploruar. Gjithashtu, platforma të tilla i ofrojnë zhvilluesve të programeve kompjuterike një vegël shumë të mirë për programuesit dhe kompanitë të ndërtojnë mbi të. Shumë bashki të tjera në shtete të ndryshme kanë dhuruar të dhëna të hapura (Open Data) për OpenStreetMap dhe tashmë Tirana është një prej tyre.

Website: geoportal.openlabs.cc

5 Likes

COOOOOOL
te postojme neper rrjete sociale tani
:smiley:

2 Likes

Për ata që duan të kontribuojnë në projekt:

Faleminderit,

R.S

1 Like

Ka filluar gradualisht dhe mbulimi mediatik:

Në qoftë se shikoni në internet artiku jtë tjerë ju lutem shkruani këtu që ti shtojmë në https://wiki.openlabs.cc/faqja/Migrimi_i_të_dhënave_të_Bashkisë_së_Tiranës_në_OpenStreetMap#Mbulimi_n.C3.AB_media.

R.S

Postim dhe ne maling list te OpenStreetMap:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-February/080231.html

Faleminderit,
Sidorela

1 Like

Urime te gjithe atyre qe punuan me gjeoportalin, pune fantastike! :smile: :clap::clap:

3 Likes

Kemi disa publikime në media të cilat janë publikuar këtu https://wiki.openlabs.cc/faqja/Migrimi_i_të_dhënave_të_Bashkisë_së_Tiranës_në_OpenStreetMap#Mbulimi_n.C3.AB_media.

R.S

Hey @jbelien and others do you have access to https://geoportal.openlabs.cc/? Does the page load?

R.S

It should be up now, apparently the service was halted because of high resource usage.

Where is this hosted @anxhelo? On a server or GitHub?

R.S

This is hosted at our Digital Ocean infrastructure; the code is available on GitHub.

Po shkruaj ne anglisht per te vendosur ne bisede dhe miqte qe nuk dine (akoma) shqip?

@jbelien as I have mentioned in the Telegram chat it seems that many of the data hosted at geoportal.openlabs.cc are outdated (@anxhelo or other OSM contributors can you please confirm?) thus i propose to not use it starting from January 2020. What do you and other OSM friends think? Thanks

R.S

Yes, some people mentioned indeed that the data are outdated (best example is, I guess, Sheshi Skënkerbej) and that the geoportal should be shuhdown.
As I already said previously, I recommend NOT to shutdown the geoportal.
Main reason is that if you shutdown the geoportal, you’ll have to remove the connections to it in JOSM and iD editor settings (obviously) and add it again once you have up-to-date data again.

But it indeed depends on what you want to do with it !

  1. You don’t want to maintain the geoportal anymore ; then it’s of course fine to shut it down and remove it from the settings of JOSM and iD editor ;
  2. You want to maintain the geoportal
    a. The best choice would be to contact the municipality again to have up-to-date data (and a process to stay “in sync” with the municipality) ;
    b. There is a way (if I remember correctly) to state the date when the data are valid ; we could just update the geoportal (and JOSM + iD editor) and display clearly the date of the data ;

Here are my 2 cents about the geoportal :slight_smile:

2 Likes

@denisju suggested on Telegram something nice too: use the geoportal as “proxy” for ASIG layers (only works if we have an agreement with ASIG, of course).

ASIG wms has too many layers. Including orthophotos, streetname layer, house number layer, boundaries layers, etc. […] convert the projection to integrate sone wms layers from asig into the josm and web editors would be the perfect case for the osm albanian community.
So, we have only one reference source for mapping Albania.
The source of municipality of Tirana produce only confused situation that need verification (double work).
My proposal!

Thnks for sharing Jonhathan.
Regarding the proposal, personally I don’t feel comfortable working with anyone that addresses my community in a way that is not respectful, which was the case - this is related to my principles and is not negotiable. Having said that at a personal level I don’t want to get engaged in the process where collaboration is asked only where it is convenient. Tolerance is such situations has proven to be wrong previously and I am not willing to have the same approach again, but since this is Open Labs infrastructure and you are the person that worked really hard at a technical level on making it happen, I will make sure to share this with the infra team asap and have a decision.

R.S