Perkthimi i User Guide te DKAN


(Boris Budini) #1

Përshëndetje të gjithëve,

Gjatë javëve të kaluara jam angazhuar për të përkthyer User Guide të DKAN në gjuhën shqipe. DKAN është një platformë me kod burim të hapur që i lejon organizatave të shpërndajnë të dhëna dhe i mundëson përdoruesve aksesim të shpejtë.
Përkthimi ka qenë pjesë e angazhimit tim në kuadër të implementimin të portalit të të dhënave të hapura të bashkisë së Korcës, projekt që ka si qëllim publimin e të dhënave të gjeneruara nga kjo bashki në format open data.

Përkthimet e bëra mund të shikohen këtu (https://open-data.pages.collective68.tech/dkan-user-guide/admin/index.html )
Doja tju ftoja të kontribuoni në përmirësimin e përkthimeve të bëra, mjafton të logoheni në git.collective68.tech (Mund të beni login me GitHub & GitLab.com) dhe të editoni files. Regjistrimi për procesin është i nevojshëm për të edituar materialet
Shënim: Të dhënat tuaja të regjistrimit nuk aksesohen nga palë të treta.

Repo nga ku merren përkthimet ndodhet këtu: https://git.collective68.tech/open-data/dkan-user-guide
Në qoftë se keni paqartësi ju mund të më kontaktoni këtu ose në email (at) collective68.tech.

Faleminderit,
Boris Budini