Përkthimi i testeve në anglisht

Kam nevojë për ndihmë për të përkthyer disa teste në Moodle nga shqip në anglisht:

Pyetjet e testeve janë rreth komandave të Linuxit dhe Bash scripting, kështu që përveç njohjes së anglishtes, preferohen edhe disa njohuri rreth komandave të Linuxit (që të mos bëhen gafa gjatë përkthimit).

Gjithashtu preferohet edhe njëfarë familiariteti me Moodle, por gjithsesi unë do tju tregoj se si duhet punuar.

Mendoj se nuk duhet më shumë se një javë punë për ti kryer të gjitha përkthimet, kështu që edhe pagesa do jetë në përshtatje me këtë, por gjithsesi mund ta diskutojmë.

Kush është i interesuar mund të më shkruajë te: dashohoxha@gmail.com