Open Source Design Workshop


(Mariana Balla) #1

Grupi përshëndetje,

Gjatë muajit shkurt po mendoja të organizonim një workshop në lidhjë mjetet me kod-burim të hapur që përdoren në design. Sigurisht në këtë mund të na ndihmonin @elioqoshi dhe @anxhelo që kanë më shumë njohuri dhe eksperiencë në këtë fushë.
Do propozoja datën 17 shkurt, pasi me sa pashë tek aktivitetet nuk kemi gjë atë ditë.

Si mendoni?


(Elio Qoshi) #2

Nga numri i likes mendoj qe mund te procedojme atehere :slight_smile:


(Mariana Balla) #3

Tashmë faqja në wiki të Open Labs dhe eventi në Facebook janë gati.

Mos harroni të merrni laptopin me vete :wink:

Mariana


(Mariana Balla) #4

Në mënyrë që të evitojmë situata të pakëshdëshme ku në ambjent të ketë më shumë persona seç është kapaciteti i vendit, sugjeroj që të interesuarit për workshop-in të pajisen që tani me një biletë. Biletat janë falas por numri i tyre është i limituar! Mund të regjistroheni këtu:

Shihemi të shtunën e ardhshme! :slight_smile:

Mariana


(Kristina Millona) #5

Faleminderit që e ndave pasi vetëm unë njoh rreth tre persona që do të vijnë.


(Mariana Balla) #6

@Kiki mirë se të vini! :grinning:


(Nafie Shehu) #7

Edhe une do jem e pranishme :grin: