Open Labs' 9th anniversary - You (and your friends) are invited

[English below]

:clock7: 16 korrik 2021 @ 19:00
:round_pushpin: Open Labs Hackerspace (adresa këtu)

Je i/e ftuar! :grin: Këtë javë Open Labs bën 9 vite që nga data që u themelua në vitin 2012 për të promovuar në Shqipëri dhe në rajon teknologjitë me kodburim të lirë dhe të hapur (free & open source technologies), të dhënat e hapura (open data), standartet e hapura teknologjike (open standards), privatësinë online dhe fuqizimin e hapësirës publike digjitale (public domain).

Nëse ende nuk ke marrë pjesë në eventet e OL kjo është një mundësi fantastike për tu njojur nga afër, për tu socializuar dhe për të diskutuar cilat ka qenë disa nga projektet më interesante në OL këto 9 vite.

Ndaje ftesën me miqt e tu dhe bashkohuni :raised_hands:

[Hint: sigurisht do ketë edhe :birthday::cake:]


:clock7: 16 July 2021 @ 19:00
:round_pushpin: Open Labs Hackerspace (address here)

You are invited! :grin: This week Open Labs celebrates 9 years since the date it was founded in 2012 to promote in Albania and in the region free and open source technologies, open data, open technological standards, online privacy and the empowerment of the public digital space (public domain).

If you have not yet participated in OL events this is a great opportunity to get to know each other, socialize and discuss what have been some of the most interesting projects in OL these 9 years.

Share this invitation with your friends and join :raised_hands:

[Hint: of course there will be :birthday::cake:]


6 Likes

You (and your friends) jeni të ftuar sot!

Sot do mblidhemi në Open Labs në orën 19:00 për një festë të vogël me rastin që OL bëri 9 vitet që është krijuar.

Disa momente nga eventi i së premtes:

1 Like

Shume qejf!

R.S

1 Like