Oferte Punesimi/ Internship - PHP Laravel/ Drupal, JavaEE

Pershendetje te gjitheve,

Punoj per nje kompani outsourcing ketu ne Shqiperi dhe duke qen se eshte ne rritje te vazhdueshme, ka nevoje shpesh per punonjes te rinj ne fushen e teknologjise se informacionit. Duke pare natyren e ketij komuniteti dhe pasionin e anetareve ne kete fushe, dua te jap kontributin tim duke ndihmuar ne kete menyre.

Pozicionet vakante po i listoj me poshte:


1. PHP Laravel/ Drupal

CommitSoftware ofron 1 pozicion vakant pune dhe 2 pozicione internship.

Jemi ne kerkim te zhvilluesve PHP me te pakten nje vit eksperience.

Per te interesuarit per internship, ju informojme qe internshipi zhvillohet ne nje periudhe minimalisht 3 mujore, dhe praktikantet do te paguhen. Kandidatet duhet te plotesojne kriteret e meposhtme:

  • Eksperience ne programimin Object-oriented;
  • Njohuri baze ne framework te tilla si Laravel dhe/ose Drupal;
  • Seriozitet dhe perkushtim maksimal.

Per te interesuarit per punesim, kandidatet duhet te plotesojne kriteret e meposhtme:

  • Aftesi te shkelqyera per te punuar ne programim Object-oriented ne PHP.
  • Njohuri baze te Larave 5+.
  • Njohuri baze te MySQL / PostgreSQL.
  • Njohuri ne programimin front-end si (HTML5 / CSS3) + Javascript / jQuery, do te ishte nje avantazh.
  • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.

Kandidati i perzgjedhur do te jete pjese a nje team ekzistues, gjithashtu eshte parashikuar nje periudhe trajnimi.


2. JavaEE

CommitSoftware ofron 1 pozicion vakant pune dhe 2 pozicione internship.

Per te interesuarit per internship, ju informojme qe internshipi zhvillohet ne nje periudhe minimalisht 3 mujore, praktikantet do te paguhen, dhe kerkohet seriozitet e perkushtim maksimal.

Per te interesuarit per punesim, kandidatet duhet te plotesojne kriteret e meposhtme:

  • Te pakten nje vit eksperience ne JavaEE.
  • njohuri shume te mira te gjuhes angleze.

Kandidati i perzgjedhur do te jete pjese a nje team ekzistues, gjithashtu eshte parashikuar nje periudhe trajnimi.


Per aplikime dergoni CV tuaj ne adresen e emailit pranvera.doci@comm-it.it
Do ju sugjeroja te shtoni fjalen “Hackerspace” pas emrit tuaj ne email dhe ne CV,
p.sh.: Aqif Lala (Hackerspace)

Afati permbylles i aplikimeve eshte deri ne fund te muajit Tetor.


Good Luck!

4 Likes