NSND (22-24 dhjetor) dhe bileta 34c3 (27-30 dhjetor)

Para 34c3 në Morovicë, Kroaci ka një takim Nista Se Neće Dogoditi
(NSND). Nëse doni me marrë, email Aranđel Bojanović: arandjel@gmail.com.

Also, naj shok nga NSND po duan me shku për 34c3. A ka bileta që
s’perdorni? Faleminderit

2 Likes