Memorandum bashkëpunimi midis SCiDEV, WCUGA & Open Labs

Originally published at: Memorandum bashkëpunimi midis SCiDEV, WCUGA & Open Labs – Open Labs Hackerspace

Publikimi i informacionit në një format të hapur i të dhënave dhe informacionit me interes publik nga institucionet qeveritare dhe organizatat, është një element i rëndësishëm i çdo shoqërie demokratike. Kuptimi i “hapur” në lidhje me njohuritë dhe informacionin, nxit bashkëpunimin dhe fuqizimin e domenit publik ku çdo qytetar mund të marrë pjesë dhe ku…

1 Like

Mund te na bashkoheni sot ne oren 18:30

1 Like

Momente nga dje:

1 Like