Lokalizim i Onion Browser në Shqip

Hey njerëz,

Do vlerësoja ndihmën tuaj në përkthimin e shfletuesit Onion Browser në Shqip. Onion Browser është shfletues jozyrtar (por që se shpejti mund të bëhët zyrtar) i Tor për iOS.

Projekti është shumë grassroots dhe do ishte mirë të ishim nga gjuhët e para. Nuk ka tëpër shumë punë me sa kuptoj, 60-120min mund t’i ha një personi të vetëm :slightly_smiling_face:

Projektin mund ta gjeni në Transifex:
https://www.transifex.com/otf/onion-browser/dashboard/

1 Like

Në fakt unë do doja të kontribuoja për propozimin e mësipërm por kam pak vështirësi me logimin në Transifex :confused:

Cfare problemesh hase?