Ligjërim | Të drejta të barabarta online+offline

Në perceptimin kolektiv të shoqërisë tonë sfida për barazi e të drejta të barabarta dhe pa dallime gjinore në shoqërinë tonë maskiliste kosiderohen si një kauzë e fokusuar në domainin offline.

Në këtë ligjërim do mundohemi të kuptojnë në qoftëse në kuadër të 8 marsit duhet të protestojmë dhe për barazi në ndërrjet (internet).

Me Sonia Budini dhe Redon Skikuli.
Ju presim në qendrën sociale Logu i Shkëndijës!

Location: https://osmand.net/go?lat=41.33208&lon=19.82156&z=19

6 Likes

Disa foto nga aktiviteti i sotem ne Log.
All eyes on Sonia. :fire:
Ishte dhe Redoni aty :yum:

3 Likes

Faleminderit per aktivitetin e djeshem! Pati shume interes dhe diskutime per Te drejat e barabarta on/off line.

1 Like