Introduce yourself - Say hi! 👋

[English below]

Përshëndetje! :wave: Nëse sapo ke mbërritur në këtë forum mund të bësh një prezantim të shkurtër të vetes tënde që të të njohim më mirë. :raising_hand_woman: :raising_hand_man: Për shembull, mund të na thuash si quhesh, nëse je duke studiuar aktualisht, nëse përdor programe kompjuterike me kod-burim të hapur, nëse ke marrë pjesë në eventet e organizuar nga Open Labs, etj. :mega: :page_with_curl:

Mëso si të krijosh llogarinë tënde.


Hello! :wave: If you have just arrived at this forum you can make a brief introduction of yourself to get to know you better. :raising_hand_woman: :raising_hand_man: For example, you can tell us your name, if you are currently studying, if you use open source computer programs, if you have participated in events organized by Open Labs, etc. :mega: :page_with_curl:

Learn how to create your own account.


More Open Labs resources:

2 Likes

Hey everyone!

I am Mariana and I joined OL back in 2016 as an OSCAL volunteer (at that time I was still studying :stuck_out_tongue:). Besides OL, I am involved in 2 other larger open source oriented communities: Wikimedia Community User Group Albania & the Fedora Project.

You can find me on Twitter as @mariana_balla

Cheers,
Mariana

3 Likes