Internet i decentralizuar - Fediverse meetup

Duke u ‘frymëzuar’ nga cënimi i vazhdueshëm i privatësisë tonë nga rrjetet sociale si Facebook, Twitter etj si dhe nga skandalet e shumta që vërtetojnë situatën serioze ku ndodhemi si qytetarë të ndërrjetit (internet-it) do doja të ju ftoja në Fediverse Meetup ku:

  • do prezantohet koncepti i një interneti të decentralizuar si dhe rëndësia që ka një qasje e tillë;
  • do shikojmë mënyrat e angazhimit tonë në këtë fushë (përkthime në shqip, angazhim në zvillimin e platformave të ndryshme etj)
  • do kemi pyetje - përgjigje, muzikë, pije dhe bisedë të hapur.

Por çfarë është Fediverse?

The Fediverse (a portmanteau of “federation” and “universe”) is the ensemble of federated (i.e. interconnected) servers that are used for web publishing (i.e. social networking, microblogging, blogging, or websites) and file hosting. On different servers (instances), users can create so called identities. These identities are able to communicate over the boundaries of the instances because the softwares running on the servers support one or more communication protocols which follow the open standard. As an identity on the fediverse, you are able to post text and other media, or to follow posts by other identities. In some cases, you can even show or share data (video, audio, text and other files) publicly or to a selected group of identities and allow other identities to edit your data (i.e. a calendar or an address book). (burimi: https://en.wikipedia.org/wiki/Fediverse)

Gjatë aktivitetit ndoshta do ishte mirë që të punojmë dhe për terminologjinë në shqip :wink:
Data dhe ora: 10.07.2019 @ 17.30
Ky aktivitet lidhet dhe me përkthimin e platformës switching.social ashtu si dhe është publikaur këtu.
Shihemi të mërkurën e ardhshme në hackerspace :slight_smile:

R.S

3 Likes