Infobooth i OpenStreetMap

Përshëndetje :slight_smile:

Komuniteti shqipfolës i OpenStreetMap do të ketë infobooth gjatë të dyja ditëve të OSCAL.
Për këtë kemi përgatitur fletëpalosje me informacionet më të rëndësishme rreth OSM; cfarë është ? pse ka rëndësi? Si mund të bëhemi pjesë?
Këto dhe pyetje të tjera do ju përgjigjemi në sesionin tonë informues. Mos harroni të na vizitoni!
Materialet spo i vendos po i lë ti shikoni ditën e konferencës :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like

Bravo grupi për iniciativën. Do propozoja të ndani më tepër info rreth datave dhe orareve që do keni prezantime, workshops, meetups etj.

flm dhe suksese


R.S