Hack Tirana Karantine

Data e fillimit: 10 Prill ora 19:00
Data e mbarimit: 19 Prill ora 20:00

Faza e pare - Aplikimi

Nese deshironi te merrni pjese me nje ide kontaktoni organizatoret Erigers Mamoci ose Redjan Ymeraj.
Beni te ditur nese skuadren e keni te krijuar dhe cilet jane pjesetaret apo nese keni nevoje per pjesetare te tjere dhe cfare profili duhet te kene.
Te gjithe anetaret e skuadrave duhet te jene ne Discord gjate hackathonit.

Faza e dyte (duke nisur menjehere) - Ankandi i Skuadrave

Te gjitha idete e derguara do te publikohen ne kanalin #ankandi_i_skuadrave.
Te gjithe personat qe deshirojne te marrin pjese dhe nuk i perkasin nje grupi mund te gjejne projekte qe kane nevoje per pjestare qe i pershtaten profilit tuaj.
Projektet qe do te behen pjese e Hackathon do te jene ato qe arrijne te kene minimalisht 3 antare ne skuader.

Faza e trete (data 10 Prill) - Hapja e Hackathon.

Axhenda:

 1. Misioni & Synimi i ketij Hackathon
 2. Shpjegimi sistemit te renditjes
 3. Prezantimi i Mentoreve
 4. Ideas Pool - Prezantimi i ideve nga pjesmarresit

Faza e katert (data 10 Prill - 18 Prill) - Zhvillimi i Projekteve

Gjate kesaj faze, te gjitha skuadrat do kene mundesine te transformojne idete e tyre ne projekte reale te aplikueshme. Kjo faze zgjat 9 dite dhe mbyllet me 18 Prill, 23:59. Te gjitha projektet duhet te jene te perfunduara perpara ketij afati kohor.

Faza e peste(data 19 Prill) - Shpallja e Fituesve

Prezantimi final i projekteve, votimet e publikut dhe shpallja e fituesve.

Kushtet e pjesemarrjes:

 1. Ndertimi i skuadrave te perbera nga 3(min)-7(max) pjesemarres. Rekomandojme nje minimum prej 5 personash.

 2. Ndertimi i nje projekti Web ose Mobile qe i permbahet temes se Hackathon, te permiresojme jeten ne Tirane nepermjet teknologjise.

 3. Nese projekti juaj zgjidhet per te vazhduar me konkurimin duhet te vini ne dispozicion sapo te jet e mundur: Demo Website link, Social Media link, kredenciale te nje Test User dhe Demo mobile app nese i tille eshte projekti juaj.

Kushtet e projektit Web/Mobile:

 1. Te jete plotesisht Online

 2. Te ndertohet nje Landing Page per te prezantuar projektin(edhe nese projekti juaj eshte nje Mobile App)

 3. Te pajiset me nje minimum prej 1 page/screen

 4. Te krijohet prezence ne Social Media ne vetem NJE platforme te zgjedhur: Linkedin, Facebook ose Instagram.

 5. Te ndertohet nje REST API endpoint publik qe ekspozon listen e perdoruesve te regjistruar ne projektin tuaj.

Për më shumë detaje shikoni: https://docs.google.com/document/d/1slTxh-lbD6vLUBkoA93pOBbQmND4-BhrQUiMpMDLqa8/edit

Fituesit e “Hack Tirana Karantine” do te jene 3 vendet e para qe do percaktohen sipas formules se meposhtme te pikeve dhe do te perfitojne NJE FALENDERIM TE MADH nga komuniteti per pjesemarrjen, konsulence te metejshem nga organizatoret e GDG per zhvillimin e projekteve te tyre, promovim te projekteve te tyre ne Social Media dhe per cdo pjestar te grupit do te dhurohet nje T-Shirt me logon e “Hack Tirana Karantine”.
Gjithashtu per fituesit, Oficina ofron inkubim 3-6 muaj ne zyrat e saj dhe konsultim me eksperte te fushave te ndryshme gjate kesaj periudhe kohore

Ide projekti:

Ndërtimi i një platforme për mësimdhënie online, për konferenca online, etj.
Për realizimin e këtij projeti do testohen platforma të ndryshme egzistuese (open source) si BigBlueButton, OpenCast, OpenMeetings, Red5, Kurento, etj. dhe do synohet të gjendet një mënyrë e përshtatshme për instalimin dhe integrimin e tyre, mundësisht me Docker dhe skripte Bash.

Ka ndonjë që është i interesuar për të bashkëpunuar në këtë projekt? Sepse duhet një skuadër me të paktën 3 persona.

Synimi nuk është për të fituar, sepse kjo nuk sjell ndonjë përfitim të madh, por thjesht për tu përpjekur për të bërë diçka që ndoshta mund të jetë e dobishme.

1 Like

une jam i interesuar
hit on discord
Klesti#2880

1 Like

Na duhet edhe ndonjë tjetër që të krijojmë një ekip.

1 Like