Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Europian ka shpallur vendimin kundër korporatave amerikane

Originally published at: https://openlabs.cc/gjykata-e-drejtesise-se-bashkimit-europian-ka-shpallur-vendimin-kunder-korporatave-amerikane/

Më datë 16 qershor 2020 Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Europian (Court of Justice of the European Union (CJEU)) shpallë vendimin se asnjëra nga kompanitë amerikane të cilat ruajnë të dhëna personale të shtetasve të Bashkimit Europian nuk i përmbahet rregullave dhe ligjeve europiane për ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave të shtetasve europian (GDPR).…