Gjeoreferimi i të dhënave të hapura të Bashkisë Tiranë

Përcaktimi i të dhënave sipas kategorisë
Behet ndarja e të dhënave sipas kategorisë në tekst, numer, ose të ndërthurura
Te dhena gjeografike (xy) per pika te caktuara

Kalimi i te dhenave nga formati .csv ne .gdtbGjeoreferimi konsiston në përcaktimin e koordinatave gjeografike ose kilometrike për pika të caktuara në një hartë. Pra, çdo pikë në hartë ka nje koordinate te caktuar, Procesi i gjeoreferencimit mund te perfshije si te dhenat vektor edhe ato raster. Te dhenat vektor mund te jene ne formen e pikave, vijave apo poligoneve, ndersa trajta raster konsiston ne ndertimin e nje rrjete qelizore ku vecohen si elemente: numri i pixelave, origjina X0/Y0, si dhe boshtet Xdhe Y. sa me i madh numri i pixelave aq me i mire eshte cilesia e imazhit. Ne rastin e të dhënave CSV te bashkise tirane mungon informacioni gjeohapesinor, pra kto te dhena nuk kane koordinata te paracaktuara si apo/edhe projeksion gjeografik apo kilometrik nga jane marre. Pra rrjedhimisht ne gjendjen e tanishme ato nuk mund te gjeoreferohen. Te dhenat e marra nga Portali open data i bashkise tirane mund te sherbejne vetem si te dhena atributive dhe statistikore.

@Amarildo ndaj dhe kontekstin e informacionit të lutem për ata që nuk janë në dijeni :slight_smile:
Faleminderit,


R.S

Mund të bëj një sugjerim. Mos te përdorim teknologjinë e esri duke qene se nuk është free dhe as open source. Për mendimin tim eshte me mire te përdorim qgis ose alternativa të tjera. Për database mund të përdorim spatialite

Te lutem na mundëso atë file csv

Cfare te dhënash duhen për këtë pjesën e bashkisë? Bus routes dhe bike lanes? Mund të më thotë dikush cfare tabele atributesh do të kenë?

@Amarildo ose @Augest te lutem vendoseni pershkrimin e temes tuaj ketu ne wiki https://wiki.openlabs.cc/faqja/Opendata.tirana.al_Hackathon#2_-_Empowered_by_Open_Diversity_Project