Geotaggers Regional Mapathon

:loudspeaker: BASHKOHUNI NË MAPATHONIN RAJONAL GEOTAGGERS!!!

19 NËNTOR 2022

Komuniteti GeoTaggers po hoston një Mapathon për të kontribuar në OpenStreetMap duke hartuar trashëgiminë kulturore të rajonit.

Ngjarja do të bashkojë entuziastë të të dhënave hapësinore nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnja dhe Hercegovina, për të bashkëpunuar online dhe offline duke përdorur MapRoulette dhe për të vizituar rajonin virtualisht.

Në nder të javës OSM, së bashku me kapitullin OSM Kosova dhe FLOSSK, ne do ta kalojmë ditën në Prishtina Hackerspace duke hartuar, dëgjuar ligjërata, biseduar, ngrënë, pirë dhe duke zgjeruar rrjetin tonë. Për më tepër, nëse jeni në Tiranë, Shqipëri, mund t’i bashkoheni mapathon-it në Open Labs Hackerspace, ku ekipi do të mblidhet për të transmetuar ngjarjen në internet dhe për të kontribuar në OSM.

Bashkohuni me ne dhe vendosni zyrtarisht emrin tuaj në hartë!

➤Kush mund të marrë pjesë:

Kushdo që është i interesuar të kontribuojë dhe festojë javën e OpenStreetMap me komunitetin GeoTaggers.

➤Kur dhe ku

19 Nëntor 2022, duke filluar nga ora 13:00

Online: meet.google.com/xht-bstm-wdb

Fizikisht në Prishtina Hackerspace dhe Open Labs Hackerspace Tirana

➤Si të regjistroheni:

Përdorni lidhjen e mëposhtme dhe regjistrohuni për të marrë pjesë online ose fizikisht.

:alarm_clock: Ju lutemi regjistrohuni përpara: 18 nëntor 2022

Ky event organizohet nga: Space SyntaKs me seli ne Prishtine ne partneritet me Laboratorium me seli ne Tuzla dhe Open Labs Hackerspace me seli ne Tirane.

GeoTaggers Rajonal për Gratë e Reja financohet ngaFondi i Ballkanit Perëndimor(WBF).

Translation [english]

:loudspeaker: JOIN THE GEOTAGGERS REGIONAL MAPATHON!!!

19 NOVEMBER 2022

The GeoTaggers community is hosting a Mapathon to contribute to OpenStreetMap by mapping the Cultural Heritage of the region.

The event will bring together spatial data enthusiasts from Kosovo, Albania, and Bosnia and Herzegovina, to collaborate online and offline using MapRoulette and virtually visit the region.

In honor of OSM week, together with the OSM Kosovo chapter and FLOSSK, we will spend the day at Prishtina Hackerspace mapping, listening to lectures, chatting, eating, drinking and expanding our network. Additionally, if you are in Tirana, Albania, you can join the mapathon at Open Labs Hackerspace, where the team will be gathered to stream the event online and contribute to OSM.

Join us and officially put your name on the map!

➤Who can participate:

Anyone interested in contributing and celebrating OpenStreetMap week with the GeoTaggers community.

➤When and Where

19 November 2022, starting from 13:00

Online: meet.google.com/xht-bstm-wdb

On-site at Prishtina Hackerspace and Open Labs Hackerspace Tirana

➤How to register:

Use the link below and register to participate online or on-site.

:alarm_clock: Please Register before: 18 November 2022

This event is organized by: Space SyntaKs based in Prishtina in partnership with Laboratorium based in Tuzla and Open Labs Hackerspace based in Tirana.

GeoTaggers Regional for Young Women is funded by Western Balkans Fund(WBF)

2 Likes

Une nuk do jem ne Tirane. Kalofshi bukur!