FOSS4G 2023 Prizren, Kosovo

Përshëndetje,

FOSS4G është konferenca më e madhe vjetore dedikuar tekonolgjive gjeo-hapësinore, përdoruesve, zhvillueseve dhe komunitetit. Për herë të parë do të mbahet në Prizren në datat 28-30 Qershor 2023, dhe në datat 26-27 Qershor do të ketë punëtori.

Thirrjet per pjesmarrje, prezantime, workshops, publikime akademike janë tashmë të hapura dhe gjithkush është i/e inkurajuar të bëhet pjesë.

Së bashku me @besiguri do donim të bënim një prezantim për eventin të mërkurën 25 Janar në orën 18.30 PM, nëse kjo është e mundur.

Website: https://2023.foss4g.org


Hello,
FOSS4Gis world’s largest gathering of open source geospatial users, developers, and researchers. For the first time it is taking place in Prizren, Kosovo on 28-30 June 2023 and two days before 26-27th of June will be dedicated to workshops.

Currently the calls for participants, presentations, sponsors, workshops and academic publications are open. Everyone is encouraged to apply.

Thank you,
Sidorela

4 Likes

Me shume kenaqesi!

Ne date 25 ne oren 18:30 ju presim ne Open Labs.

@kristicunga na ndihmon me nje poster per rrjetet sociale?

1 Like

Say no more :smiley:

4 Likes

Faleminderit Kristi dhe Irdi! :slight_smile:

Shihemi të mërkurën, ku do të flasim më gjërë rreth organizimit të konferencës, thirrjeve të hapura, mundësive për pjesëmarrje etj.

1 Like

Slides attached
FOSS4G Presentation .pdf (2.6 MB)

Informacionet te metejshme per grantet per pjesemarrje i gjeni tashme dhe ne website: