CRD publikon studimin mbi lirinë e internetit në Ballkanin Perëndimor

Civil Right Defenders (CRD) ka publikuar raportin e studimit të thelluar mbi gjendjen e lirisë së internetit për vendet a Ballkanit Perëndimor: Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Shqipëri. Ai siguron një përmbledhje krahasuese e treguesve specifike sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe zhvillon një seri rekomandimesh për qeveritë e këtyre vendeve për të përmirësuar gjendjen e lirive të qytetarëve në internet.

Artikulli: https://kshm.al/2020/04/10/crd-publikon-studimi-mbi-lirine-e-internetit-ne-ballkanin-perendimor/
Raporti i plotë: https://crd.org/wp-content/uploads/2020/04/200409_GRA_ALB_Pres_Internet-Freedoms-PRES_1920X1080PX.pdf

R.S

2 Likes