Copyleft Cafe - Wed @ 18:00

:art::coffee: “Copyleft Café” ditën e mërkurë në orën 18:00 për artistët dhe content creators!

Copyleft është praktika e dhënies së të drejtës për të shpërndarë dhe modifikuar lirisht pronësinë intelektuale, me të vetmin kusht që të njëjtat të drejta të ruhen në veprat e modifikuara nga ajo pronë.

Ti sa herë ke përdorur materiale grafike ose audio vetëm e vetëm se licenca e tyre të lejonte?

Eja të mërkurën të pimë kafen e pasdites dhe të diskutojmë rreth licencimit të hapur për punët kreative.

M

2 Likes

Do publikohen foto nga aktiviteti?

R.S

The event was a big success. Congratulations to everyone involved in organizing it! :tada:

Here are some pictures:

3 Likes