CityZen app - meetup nëntor 2017

Në vijim të takimit të parë rreth aplikacionit CityZen do doja t’ju ftoja në aktivitetin e dytë rreth projektit aplikacionit ditën e enjte 16 nëntor @ 16.00 në hackerspace. Në këtë takim do fokusohemi më tepër në gjëra më ‘hands on’ dhe më specifikisht:

  • informimit rreth progresit të projektit (R.S);
  • prezantimit të platformës së lokalizimit në gjuhë të ndryshme (nga @marianaballa)
  • përkthime në gjuhë të ndryshme.

Snaks dhe pije për të gjithë pjesëmarrësit :slight_smile:

Kujtoj që CityZen është publikuar nën licensën Mozilla Public license dhe kodi ësthë në Github. Website mund të gjendet këtu: http://cityzenapp.co/ ndërsa faqja në wiki e aktivitetit është këtu: https://wiki.openlabs.cc/faqja/CityZen_app_Meetup_2

Shihemi në hackerspace :slight_smile:


R.S

3 Likes

Shumë faleminderit pjesëmarrësve mbrëmë në Meetup-in e dytë. Mendoj që ishte shumë produktiv. Shihemi nesër në OSM Geoweek ose në meetup të muajit dhjetor.


R.S

2 Likes