CityZen app - meetup mars 2018


(Nafie Shehu) #1

Hi,

Pas takimit te sotem per CityZen app propozojme daten 27 mars per takimin e ardhshem :slight_smile:
Si mendoni?

Thanks,
Nafie