CityZen app - meetup 3

Përshëndetje të gjithëve :slightly_smiling_face:

Pas takimit të suksesshëm të nëntorit të CityZen app, organizohet takimi i rradhës për muajin dhjetor. Herën e kaluar u prezantua platforma e lokalizimeve dhe progresi i bërë deri tani përsa i përket website.
Takimin e dhjetorit do orgaizohet në datën 13 dhjetor (e mërkurë) dhe orën 17:30 ku do fokusohemi në kodin e platfomës në Github si dhe përmirësimet në ifrastrukturën e komunikimit të komunitetit.
Për më tepër informacion rreth projektit vizito www.cityzenapp.co.

Je i mirëseardhur.


R.S

Do jemi sot @ 17.30 në hackerspace për takimin e tretë të projektit CityZen https://wiki.openlabs.cc/faqja/CityZen_app_Meetup_3. Shihemi në hackerspace :smiley:

R.S