Call for participants: Training “Common Digital (R)evolution”

The Federation of Young European Greens is announcing an open call for participants for the training “Common Digital ®evolution” that will take place from 11 - 17 September 2018 in Budapest, Hungary.

The training will be focused on digital commons. It aims to increase young people’s digital participation by developing an understanding of digital commons - in particular the Internet and its management, as well as digital advocacy skills.

Mismanagement of commons have very concrete consequences on the lives of young people. It is crucial that young people are involved in designing the ways digital commons are managed. Sustainable commons are a prerequisite for participation overall and the ways they are managed can serve as examples for many different types of participatory processes.

—> http://fyeg.org/news/call-participants-training-“common-digital-revolution”

3 Likes

Thanks @Kiki . I submitted my application! :slight_smile:

1 Like

My application got accepted. Will be attending this training :slight_smile:

5 Likes

Urime Silva! Mua fatkeqësisht mu desh ta anulloj pjesëmarrjen për shkak të angazhimeve personale. Të sugjeroj tju flasësh sa më shumë për Open Labs teksa socializon me personat e tjerë duke qenë se do ketë dhe donatorë si dhe persona që mund të kenë interes në të ardhmen për të realizuar aktivitete në Tiranë për digital rights (siç kishte CDN).

P.s: Hug Kaça for me,

Kiki