Burime per te mesuar linux

Hey :wave:
Doja te ndaja disa prej materialeve qe me kane ndihmuar per te mesuar Linux gjate viteve.

Nese keni dhe ju ndonje link tjeter, ju ftoj ta ndani :slight_smile:

8 Likes

graciasss

2 Likes
3 Likes

opensource.com ka shuuuuumë materiale rreth sisteme Linux edhe shumë cheat sheets me komandat më të përdorura. Mund të gjeni artikujt rreth Linux këtu:
Linux | Opensource.com

Gjithashtu, rekomandoj edhe weekly newsletter nga opensource.com. Ka shumë materiale dhe tips rreth open source software. :wink:

M

1 Like