48h Bootcamp për Votën e Lirë dhe të painfluencuar

Një mesazh që më erdhi pak më parë dhe mendoj që ka interes pasi ësthë temë sociale.
Kostoja për transportin Tiranë-Durrës do merret përsipër nga organizatorët.

==
Kërkojmë studentë dhe profesionistë nga fusha të ndryshme për të dizenjuar zgjidhje në lidhje me votimin familjar që cënojnë te drejtën e grave dhe vajzave në zonat rurale për të votuar lirisht e të pandikuara nga të tjerë. Pjesëmarrësit do të transformojnë idenë e tyre në prototipe konkrete nëpërmjet metodologjisë së Design Thinking. Idetë e pëzgjedhura do të mbështeten deri në USD 5,000 për zbatimin e tyre.

Apliko para 06/04/17
Transporti sigurohet nga organizatoret: 8-9 Prill - Nisja nga Tirana: 08.30 sheshi Nene Tereza prane godines se rektoratit 8-9 Prill - Nisja nga Durresi: 9.00 prane stacionit te trenit


R.S