Shqip


Prezantim i projektit dhe websit-it Preservingtirana.city [Shqip] (5)
Wiki Weekend 2018 [Shqip] (2)
Visit ne OpenLabs [Shqip] (2)
Kurse pa pagesë nga Linux Foundation [Shqip] (1)
Micro Crypto Party në Log 🚩 [Shqip] (8)
Pyetje mbi Signal-in [Shqip] (5)
Python Workshop [Shqip] (13)
OpenSUSE Meetup [Shqip] (15)
Open Source Design Summit 2018 - Tirana [Shqip] (2)
Maptime #9 ( 2 ) [Shqip] (24)
Workshop për Git [Shqip] (6)
Wikidata: Sixth Birthday/Wikidata for GLAM institutions in Albania (workshop) [Shqip] (1)
Wikidata bën 6 vjec! [Shqip] (1)
Websummit 2018 [Shqip] (1)
SourceLift Fund nga Kiwi.com [Shqip] (3)
Propozim për Workshop [Shqip] (10)
Mundësi për bizneset open source: programi i vetëpunësimit nga UNDP [Shqip] (1)
Sesion me Elegoo makine-robot [Shqip] (4)
Punëtori: përgjimet masive online dhe mbrojtja prej tyre [Shqip] (9)
Platforma shqip.wiki [Shqip] (6)
JAVA DEVS - Check this out [Shqip] (1)
CityZen meet up - July 2018 [Shqip] (4)
Mundesi per te dhene mesim ne open online courses [Shqip] (1)
SysAdm - trajnohu për tu bërë një Administrues Sistemesh! [Shqip] (1)
LibreOffice Localization June [Shqip] (7)
MaptimeTirana ( 2 ) [Shqip] (32)
Dungeons & Dragons ne Open Labs [Shqip] (7)
Identihub workshop [Shqip] (3)
Workshop mbi Angular [Shqip] (12)
Maptime #7 [Shqip] (11)